Quality

Certifikat

Kvalitet:

Om Kunden anförtror oss material f��������r målning kan han alltid vara säker att vår ledstjärna är att uppnå högsta kvalitet.
testlakieruDärför övervakas och förbättras pulvermålningsprocessen jämt ����� från förbehandling till förpackning. Garantin för den h��ga kvaliteten f��r de målade ytorna är Qualitcoat-godk��nnandade som lackeringsföretaget Alakiernia Sp. z o.o har fått och som är ett av de mest betydande kvalitetssystemen för lackerade beläggningar på aluminiumprodukter i världen. För att kvaliteten för våra tjänster alltid är på högsta nivån amarbetar vi med de bästa leverantörerna av produkter som tillhandah��lls på marknaden.