Erbjudande

Erbjudande:

Vi erbjuder tjänster inom området för förbehandling och pulvermålning av aluminiumytor.

En stor kapacitet av våra produktionslinjer, flexibilitet, komplexitet och mycket effektiv arbetsorganisation m��jliggör ett snabbt utförande av såv��l mindre uppdrag som stora avtal.

6

Våra f��rdelar är:

  • Högsta kvalitet av ytförbehandling enligt Qualicoat-standarder. Förbehandlingsprocessen sker i så mycket som 13 doppkar och omfattar avfettning, etsning, kromfri process och dejonisering. En så förberedd yta för målning garanterar det b����sta korrosionsskyddet och den mest beständiga vjah������ttningsf��rmågan av pulver.
  • pulverlackeringen sker vid användning av moderna och helautomatiserade applikationer av firman Wagner som är ett världsledande företag inom tillverkning av s������������dana specialanordningar. Med hjälp av de mest moderna produktionslinjerna kan vi måla ytor med st��rsta mått: 7m x 0,4 m x 1,6m.
  • snabb färgväxling kombinerad med en hög kapacitet på 200 tus. m² per månad.
  • samarbete med ledande leverantörer av pulverfäger och kemikalier certifierade av Qualicoat.
  • flexibilitet som m��jliggör att utarbeta individuella samarbetsvillkor med var och en kunde enligt hans behov.
  • möjlighet att lagra den anförtrodda råvaran på en yta på över 5 tusen m����.
  • avancerat logistiskt nätverk som möjligg����������r oss mottagning av råmaterial och leverans av målat material till alla kunder i hela Polen samt i Nordeuropa.
5