Policy

Kunskaper:

1

Vår verksamhet baserar p�� en perfekt branschk��nnedom som vi har f����rvärvat genom ett m��ng��rigt arbete i den internationella milj��n. Alla personer som ingår i företagsledningen har en flerårig erfarenhet av pulverlackering av aluminium. Vi f��ster stor vikt vid att uppr��tthålla en hög kunskapsnivå i hela företaget.

Kvalitet:

2

Vi har fastställd höga kvalitetsstandarder för att få en trovärdighet som ligger till grunds f����r långvariga relationer med kunder. De planerade kontrollerna som genomförs på grundval av dokumenterade programm och kontrollrapporter om varje kundbeställning borgar för en mycket hög kvalitet.

Flexibilitet:

3

Vi är välmedvetna om att tiden spelar en mycket v��sentlig roll inom tjänstesektorn. Därför har procedurerna på vårt företag optimerats s�� att vi kan säkerställa uppdragsutf��rande i tid. Vid investerar ständigt i produktion och förvaltning i syfte att anpassa oss till kundens individuella behov.

Kundtj��nst:

4 Den kundtjänst som vi erbjuder skall uppfattas som effektiv och direkt. Det är lätt att tala med oss, vi kan sätta oss in i kundens läge och kunden talar direkt med ansvariga beslutfattare. P�������� det viset skapar vi en marknadsanpassad verksamhet d��r kundens behov är på f��rsta plats.